ЧЛАНОВИМА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

ПРЕДСЕДНИЦИМА ОКРУЖНИХ, ГРАДСКИХ И ОПШТИНСКИХ ОДБОРА

ЧЛАНСТВУ

 

Поштовани,

        После дугих, мукотрпних и исцрпљујућих преговора са Владом Републике Србије по питању корекције-повраћаја  дела умањене зараде за запослене у комунално-стамбеном сектору, обавештавам Вас да је Влада усвојила оправданост наших захтева и дозволила да се зараде у комуналном сектору коригују-увећају за 5% у 2017. години.

        Висина повећања-корекције зарада за комунални сектор као и за остале делатности из јавног сектора (просвета, здравство, војска, полиција) које су обухваћене повећањем зарада и плата, биће утемељена у Закону о буџету за 2017. годину који треба да усвоји Скупштина Србије до 5. децембра 2016. године.

        Препоручује се синдикалним активистима да инсистирају код послодавца да се при изради планова финансијског пословања  за 2017. годину, постојећа маса средстава за ислату зарада у 2016. години увећа за 5% за 2017. годину.

        Још једном захваљујем синдикалном чланству на подршци и спремности да се свим расположивим синдикалним средствима боре за остварење синдикалним права и убудуће као и до сада.

 

НИКАДА О НАМА, БЕЗ НАС!

 

 

 Председник

                                        Мр Милан Грујић