ВОЈВОЂАНСКИ КОМУНАЛЦИ УСКОРО ЗАЈЕДНО

На иницијативу Николе Ковачевића, председника ВССС за град Зрењанин, 14. јула у том граду одржан је састанак са представницима синдиката у комуналним  предузећима на коме је указано на досадашње проблеме у деловању Покрајинског одбора Синдката запослених у комунално-стамбеној делатности за Војоводину и Одбора Синдиката комуналаца Војводине, и заступљеност њихових представника у вишим органима Синдиката комуналаца Србије и Савеза самосталних синдиката Србије.

Према речима Милана Грујића, председника Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатнос
ти Србије, након исцрпне расправе усаглашена су мишљења оба одбора синдката у Војводини, па се ускоро може очекивати да ова два одбора делују јединствено, чиме би се отклонили вишегодишњи неспоразуми. На тај начин комуналци оба досадашња одбора у Војводини били би подједнако заступљени у вишим органима синдиката.

Састанку у Зрењанину присуствовао је и Жељко Јелкић, повереник Покрајинског одбора Синдката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и члан Републичког одбора тог синдиката.