ГРУЈИЋ ПОНОВО У НИШУ

 

На позив нишких комуналаца, Милан Грујић, председник Синдиката комуналаца Србије, је 17. јула у Нишу поново, након скоро два месеца,  разговарао с Грозданом Митићем, председником Градског одбора комуналаца Ниша и Ристом Иветићем, секретаром Већа Савеза самосталних синдиката Србије за град Ниш, о примени Анекса  I ПКУ. С обзиром да се  са исплатом солидарне новчане помоћи запосленима у комуналним предузећима дбрано касни, договорено је да се Дарку Булатовићу, градоначелнику Ниша  упути допис ради исплате 22.620 динара комуналцима у Нишу и околини.

Приликом боравка у Нишу 31. маја ове године, Грујић је на седници Градског одбора комуналаца Ниша информисао синдикалце, директоре комуналних предузећа и представнике Градске управе Ниша о активностима и преговорима које је Радна група Синдиката комуналаца Србије водила с представницима Владе Србије за потписивање Анекса I Посебног колективног угвора за комунални сектор Србије, чиме су се стекли услови за исплату солидарне новчане помоћи запосленима у комуналним предузећима у висини од 22.620 динара. На том састанку договорено је да се у  све ове активности укључи и Градска управа Ниша, као оснивач комуналних предузећа, али од тог договора до данас  ништа није реализовано.

Panorama_Nisa