ДОГОВОРЕНА ИСПЛАТА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У ЗРЕЊАНИНУ

Председник Синдката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије Милан Грујић и председник   Савеза самосталних синдиката за град Зрењанин и општине Никола Ковачевић састали су се 12.јуна са  градоначелником Зрењанина Чедомиром Јањићем. Повод за овај састанак била је исплата солидарне новчане помоћи запосленима у комунаним предузећима. Разговор синдикалаца, међу којима су били и председник Градског одбора комуналаца Миленко Вујовић и повереник за територију Војводине Жељко Јелкић, и градоначелника  протекао је у обостраном разумевању. Договорена   је   динамика   исплате   солидарне новчане   помоћи   за   2019.   годину   у   свим   комуналним предузећима на територији Зрењанина.

Поред исплате новчане помоћи, на истом  састанку је постигнут и договор за формирање Социјално-економског  савета   за   град   Зрењанин   и   општине. Истог дана одржана је и  редовна   седница  Градског одбора комуналаца Зрењанина.