ДОПИС МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА У ВЕЗИ ПОДЕЛЕ ДОБИТИ У КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА