ДОПИС МИНИСТРА КНЕЖЕВИЋА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

PISMO MINISTARSTVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA I PREDUZECIMA_Page_1PISMO MINISTARSTVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA I PREDUZECIMA_Page_2