МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Господин Душан Вујовић, министар

 

Предмет: Захтев за хитан састанак

 

Поштовани,

На основу захтева  великог броја синдикалних организација дирекција за грађевинско земљиште на територији Републике Србије да се одложи примена Закона о буџетском систему на дирекције за грађевинско земљиште за најмање 6 месеци, обраћам Вам се са захтевом и молбом за хитан састанак на тему:

Захтев за одлагање примене Закона о буџетском систему

на дирекције за грађевинско земљиште за 6 месеци

 

Образложење захтева

        Због евидентних разлика које постоје  између појединих локалних самоуправа око концепције дефинисања статуса и облика даљњг функционисања дирекција за грађевинско земљиште (не постоји јединствена препорука извршне власти о пожељном моделу организације грађевинских дирекција) настала је велика недоумица  код већег броја јединица локалне самоуправе о избору најбољег модела статусних промена дирекција.

        Синдикат је указао на сву погубност и штете које би настале уколико се реализују намере једног броја  челника локалних самоуправа да се дирекције за грађевинско земљиште само због нешто већих плата од просека локалне заједнице угасе у постојећем статусу, а један број радника распореди по службама локалне самоуправе и појединим комуналним предузећима.

        Како је 1. децембар 2016. године крајњи рок за статусну трансформацију дирекција за грађевинско земљиште јако кратак и крајње упитан, са великом сигурношћу се може устврдити да ће значајан број запослених из ових предузећа остати без зараде за децембар 2016. године.

 

        Из напред побројаних разлога обраћам Вам се са захтевом и молбом за хитан састанак и одлагање примене Закона о буџетском систему на дирекције за грађевинско земљиште за најмање шест месеци, док се не стекну услови за нормално спровођење процедуре статусних промена дирекција.

 

        С поштовањем,

                                                                                       Председник

 

                                                                                   Мр Милан Грујић

Доставити:

  • Мирјани Ћојбашић, помоћник министра