ДОПИС СИНДИКАТА КОМУНАЛАЦА МИНИСТРУ СИНИШИ МАЛОМ

Министарство финансија Републике Србије Министар финансија Синиша Мали

  Предмет: Захтев за повећање зарада у комуналном сектору   Поштовани, На седници Председништва Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, одржаној 23. октобра у 10 часова, разматран је Ваш предлог да се запосленима у комуналном сектору у 2019. години зараде повећају за 5%, односно да се смањи умањење за 5% у 2019. години и констатовано је следеће:

- Да су просечне зараде у комуналном сектору (36.000) мање од минималне потрошачке корпе (36.600) за 2018. годину, и да су исте мање за 27,4% од просека Србије, а 21,4% од просека локалне самоуправе;

- Да преко 35% запослених прима минималну зараду;

- Да са повећањем минималне цене рада за 8,6% тј. са 24.882 на 26.970 динара, број запослених који прима минималну зараду се повећава на преко 40%;

- Да је реформа локалне самоуправе спроведена највећим делом преко запослених у комуналном сектору (5.315 радника напустило је своја радна места);

- Да четири године запослени у комуналном сектору нису добили ни динар повећања зарада, а директни корисници (здравство, просвета, полоција, војска) добили су повећање у неколико наврата (збирно 5-17%)

- Да је упосленост радника у комуналном сектору осетно повећана, а број радника на носећим занимањима драстично се смањује (возачи, вариоци, водоинсталатери и др.), тако да је у многим општинама функционисање комуналних система на ивици издрживости;

- Да се запослени у комуналном сектору третирају као део јавног сектора када се зараде смањују, а када се врши повећање зарада директни корисници су у приоритету а комунални сектор је невидљив и непрепознатљив за Владу Републике Србије и Министарство финансија;

На основу свега изнетог захтевамо и инсистирамо:
  1. Да се комунални сектор изузме из примене Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник” РС. бр. 116/2014), и да се зараде комуналних радника у 2019. години повећају за 10%.
То подразумева да оба захтева буду прихваћена и заступљена у Закону о буџетском систему Републике Србије за 2019. годину.
  1. Као могуће решење захтева из тачке 1. може да буде и Ваш предлог да се зараде у комуналном сектору у 2019. години повећају за 5% и да се исплати Солидарна помоћ у 2019. години свим запосленима у износу од 41.800 динара, као што је утврђено Анексом II ПКУ за 2018. годину, а као вид компензације за неповећавање зарада у претходне четири године.
Напомињем да је законски основ за наведену исплату утемељен у Анексу II Посебног колективног уговора за комунална предузећа и да није потребна никаква допунска правна регулатива. Потребно је само писмо препоруке јединицама локалне самоуправе од Министарства привреде и Министарства финансија да се уговорени износ укључи приликом израде Планова пословања комуналних предузећа за наредну 2019. годину.
  1. Очекујемо, сходно датом обећању, да и даље посредујете код јединица локалне самоуправе које нису исплатиле солидарну помоћ да то учине до краја године (списак општина и градова које нису исплатиле солидарну помоћ Вам је достављен у договореном року).
  2. Очекујемо да се за запослене комуналне раднике на Косову и Метохији (око 800 радника) исплати Солидарна помоћ из буџетских средстава, сходно постигнутом договору на последњем заједничком састанку.
Уколико не будете уважили ове наше захтеве, који су економски утемељени и социјално оправдани, Синдикат запослених у комунално - стамбеној делатности Србије ће невољно покренути све видове синдикалне борбе у остварењу наведених захтева. Синдикат неће више немо посматрати да се цео терет економске кризе свали на леђа комуналног радника. Стрпљење и разумевање за економске тешкоће кроз које Србија пролази, комуналци су стоички подносили и својим даноноћним радом учинили да оне буду мање болне и видљиве за обичног човека, корисника комуналних услуга. У потпуности смо свесни разорних последица које могу да настану због очито различитог сагледавања степена стрпљења и неправде која се чини комуналним радницима, и обавештавамо да нећемо бити у могућности да прекинемо протесте или друге радничке акције, уколико се и овог пута не нађе прихватљиво решење за очување радничког достојанства. Очекујем од Вас да у наредна 3 дана, у зависности од Вашег расположивог времена, закажете састанак на којем би покушали постићи договор у интересу свих – власти, Синдиката и корисника услуга. С поштовањем
                                                                                                                                                                Председник
                                                                                                                                                           мр Милан Грујић