ЗАХТЕВ ВЛАДЕ ПРЕМА СВИМ ОПШТИНАМА У ВЕЗИ ИСПЛАТЕ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ

ОБАВЕШТАВАМО ЧЛАНСТВО О ДОПИСУ КОЈИ ЈЕ ОД СТРАНЕ ВЛАДЕ УПУЋЕН СВИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА И ГРАДОНАЧЕЛНИЦИМА

 

Поштовани,

У прилогу мејла достављамо скениран акт Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и мишљење Министарства финансија, као што је догоровено на састанку Комисије за праћење примене и давање мишљења о примени одредаба Посебног колективног уговора.

Такође, у наставку мејла обавештавамо Вас о достављању истих свим јединицама локалне самоуправе  (градоначелницима/председницима општина).

С поштовањем,

 

Биљана Миладиновић-Стојановић, дипл. правник  

Саветник

Република Србија

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Сектор за стамбену и архитектонску политику,

комуналне делатности и енергетску ефикасност

Немањина 22-26, 11000 Београд


ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

-н/р градоначелницима и председницима општина-

 

Поштовани,

Одредбом члана 102. Посебног колективог уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/15 и 36/17 – Анекс I) прописано је образовање Комисије за праћење примене и давање мишљења о примени одредаба Посебног колективног уговора.

С тим у вези, на првој конститутивној седници Комисија је изабрала помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Јованку Атанацковић за председницу те комисије.

Потребно је да известите Комисију да ли су послодавци, који су основани за обављање комуналних делатности одређених законом којим се уређује ова област, поступили у складу са одредбом наведеног члана Посебног колективног уговора који се односи на исплату солидарне помоћи свим запосленима у јавним комуналним предузећима.

Молимо вас да скениран извештај пошаљете електронском поштом на мејл адресу: biljana.miladinovic@mgsi.gov.rs и редовним путем на адресу Немањина 22-26, Београд, што хитније.

С поштовањем,

image2017-10-16-140131_Page_1 image2017-10-16-140131_Page_2