ЗАХТЕВ ЗА КОРЕКЦИЈУ – ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА ЗА 10% У КОМУНАЛНОМ СЕКТОРУ

Министарство привреде Републике Србије
Министар привреде Горан Кнежевић

Предмет: ЗАХТЕВ ЗА КОРЕКЦИЈУ – ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА ЗА 10% У КОМУНАЛНОМ СЕКТОРУ

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије обраћа се Министарству привреде са захтевом да се зараде у комуналном сектору за 2018. годину коригују – повећају за 10%.

Образложење захтева:

Од 2009. године од када је уведена тзв. „маса средстава“ за исплату зарада комунални систем није имао могућности до данашњег дана за повећање зарада. Ова чињеница посебно добија на тежини ако се зна да је 2014. године донет Закон о утврђивању основице за обрачун зарада запослених у јавном сектору којима се зараде од 2014. до данашњег дана умањују за 10%. Непримерено и неприхватљиво је да се онима који нису директни корисници буџетских средстава (комунални систем) а пуне буџет не повећавају зараде већ 6 година узастопно због чега преко 30% запослених у овој грани прима минималне зараде.

Предлажемо да се створи законска могућност да комунални сектор може планирати повећање зарада до 10%. Могућности за реализацију овог захтева су да се овај проблем реши кроз смернице Владе Републике Србије за израду планова пословања комуналних предузећа и укидањем Члана 4. Закона о утврђивању основица за обрачун зарада запослених у јавном сектору.

Желим да Вам се захвалим на данашњем успешно реализованом састанку, конструктивној сарадњи и разумевању проблема са којима се комунални систем суочава као и жељом да се предложени захтев реши.

Спремни смо да у понедељак 04.12.2017. у 11 часова, на заједничком састанку допринесемо утврђивању законске регулативе за реализацију овог захтева.