ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА

Влада Републике Србије

Ана Брнабић, председница Владе Републике Србије

Предмет: Захтев за повећање зарада у комуналном сектору

Поштована,

Са запрепашћењем смо примили званичну информацију да се запосленим радницима у комуналном сектору неће повећати зарада у 2020. години, већ ће се само извршити повраћај од 5% умањених зарада од 2014. године.

Посебно желимо да истакнемо следеће:

  1. Да су запослени у комуналном сектору у претходне две године примали солидарну помоћ (као вид компензације за раст зарада у јавном сектору), у износу од 41.800 динара, које нису ушле у основицу обрачуна зарада запослених;
  2. Да су просечне зараде у комуналном сектору (36.000) мање од минималне потрошачке корпе (38.000) за 2019. годину, и да су исте мање за 23,6% од просека Србије, а 21,4% од просека локалне самоуправе;
  3. Да преко 35% запослених прима минималну зараду;
  4. Да ће се са повећањем минималне цене рада за 2020. годину у износу од 11,1 % повећати број запослених који ће примати минималну зараду на преко 40% у комуналном сектору, и да ће зараде свих радника до више стручне спреме бити у висини примања минималне зараде;

Захтевамо:

Да се зараде у комуналном сектору у 2020. години повећају за најмање 13%, колико износи исплаћена солидарна помоћ, обрачуната на просечну плату комуналних радника (без Београда) у претходне две године.

Очекујемо од Вас да у наредна 2-3 дана, сходно Вашем расположивом времену, закажете састанак и примите делегацију Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије на састанак, на којем би покушали постићи договор у интересу свих – власти, синдиката и корисника услуга.