ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК РАДИ ПОВЕЋАЊА ЗАРАДА

ПРЕДСЕДНИЦА  ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Ана Брнабић

Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ХИТАН САСТАНАК РАДИ ПОВЕЋАЊА ЗАРАДА

Поштованa,

         На основу обраћања званичника Владе Републике Србије јавности и договора Владе са ММФ-ом предвиђено је да се запосленима у јавном сектору (професорима, наставницима, лекарима, медицинском особљу, војницима и полицајцима) зараде повећају за 10%, а запосленима у министарствима, државној управи и локалној самоуправи зараде повећају од 5-10%. Раднике запослене у комуналној делатности нико ни не помиње. 

Истине ради важно је истаћи да просечна зарада запослених у комуналном сектору на нивоу Србије, без Београда и Новог Сада, износи 32.000, а са учешћем ових градова је 36.000 хиљада динара. Просечна зарада у комуналном сектору је за 17% мања од просечне зараде у Републици Србији, а 27% мања од просека примања запослених у јавном сектору. То је сектор у којем чак 21% запослених прима зараду у висини минималне зараде.

Захтевамо и инсистирамо да се зараде у комуналном сектору повећају најмање за 10%, јер то запослени у овом сектору својим даноноћним радом свакако заслужју. Ова чињеница посебно добија на тежини ако се зна да комунални сектор у највећем делу (95%) није корисник буџета и буџетских средстава, већ свој приход остварује продајом комуналног производа и вршењем комуналних услуга.

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије има пуно разумевања за све тешкоће кроз које Србија пролази на неизвесном путу ка Европској унији. Синдикат више неће  немо посматрати да се цео терет економске кризе свали на комуналног радника. У потпуности свесни  разорних последица социјалних конфликата који могу да настану због очито различитог сагледавања опоравка и изласка земље из кризе, принуђени смо да престанемо више са чекањем, и покушамо свим расположивим синдикалним средствима да бранимо наш опстанак, опстанак наших породица и будућност наше деце.

Очекујемо од Вас да у наредних пет дана, у зависности од Вашег расположивог времена, закажете  састанак  на којем би покушали постићи договор у интересу свих: власти, синдиката и корисника услуга.           

С поштовањем,

                                                                                                    Председник

                                                                                               мр Милан Грујић