ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ САСТАНКА ОДРЖАНОГ У ВЛАДИ РС 23.10.2017. ГОДИНЕ

 

На састанку одржаном 23.10.2017. године у Влади Републике Србије између представника Владе (Милош Поповић - шеф кабинета председника Владе, Мирјана Ћојбашић - државни секретар у Министарству финансија, Јованка Атанацковић - помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Татјана Миливојевић - Министарство финансија, Дубравка Дракулић – Министарство привреде) и представника два репрезентативна синдиката - Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Гранског синдиката јавних, саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ констатовано је:

  • Да су два репрезентативна синдиката - Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних, саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ упутили захтев Влади Републике Србије за корекцију – повећање зарада за 10% у 2018. години;
  • Да комунална предузећа највећим делом преко 95% нису корисници буџетских средстава;
  • Да је просечна зарада комуналних радника на нивоу Републике Србије 34.000,00 динара, која је за 17% мања од просека у Републици Србији а за 27% мања од примања у јавном сектору, сектор у коме преко 25% запослених прима минималну зараду;
  • Да од 2009. године није било званичног повећања зарада у комуналном сектору, од када је установљена категорија - дозвољена маса за исплату зарада, која се сваке године смањивала због спровођења програма рационализације броја запослених;
  • Да се од 2014. године врши умањење зарада за 10% запосленима у комуналном сектору, иако нису буџетски корисници;
  • Да су представници Владе Републике Србије изнели став да у комуналној делатности на територији Републике Србије постоје значајне нерационалности у погледу начина управљања, располагања и трошења комуналних средстава, као и броја запослених (недостатак радника за послове у основним делатностима а вишак на административним и другим пословима, које највећим делом генерише локална власт);

Договорено је:

  • Да у наредних 10-15 дана Влада Републике Србије сагледа могућности и параметре који дефинишу буџет и да се, уважавајући све наведене чињенице које је аргументовано изнео синдикат, сагледа могућност корекције - повећања зарада у комуналном сектору за буџетску 2018. годину, у циљу побољшања материјалног и социјалног положаја запослених и смањивања заостајања у просечним примањима у односу на запослене у јавном сектору. 
  • Да се унутар Владе Републике Србије у наредних 10 дана образује међуресорна Радна група, односно тим који ће на свеобухватан начин сагледати целокупан комунални сектор и који ће радити на изради принципа и конкретних праваца реформе комуналног сектора.
  • Влада Републике Србије ће обавестити синдикате најкасније до 10.11.2017. о могућностима повећања зарада у комуналном сектору, до када ће се синдикати уздржати од предузимања других синдикалних акција по овом питању у складу са законом.