ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА, РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА  И ЧЛАНСТВУ СИНДИКАТА

САОПШТЕЊЕ СА НАСТАВКА ПРЕГОВОРА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Поштовани чланови Синдиката,

        Сходно постигнутом договору са претходног састанка, данас (8.11.2016. у 15.30 часова) настављени су преговори са представницима Владе РС о повећању, корекцији зарада у јавно комуналном сектору Србије. Делегацију Синдиката су представљали: Милан Грујић – председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Александар Радојевић – председник Синдиката комуналаца града Београда, Зоран Антић – члан Председништва Синдиката, представник делегације Дејан Јеремић – секретар Синдиката је оправдано одсутан.

       На састанку је констатовано:

  • Да комунална предузећа у највећем делу нису корисници буџетских средстава (95%),
  • Да су просечне зараде у комуналном сектору за 19% мање од просечних у Републици Србији а 7,5% мање од просека зарада у локалним самоуправама,
  • Да преко 20% запослених прима минималну зараду
  • Да је захтев Синдиката комуналаца за повећање – корекцију зарада у комуналном сектору за најмање 7,6% односно у проценту повећања минималне цене рада за 2017. годину.

Договорено је:

  • Да су захтеви Синдиката комуналне привреде Србије оправдани и да са правом очекују корекцију – повећање зараде,
  • Очекује се проценат повећања зарада најмање у висини повећања осталих делатности јавног сектора.

Потврђено је да ће Влада Србије најкасније до 18.11.2016. године, изаћи са предлогом повећања – корекције зарада за одређене делатности јавног сектора.

        Добили смо уверавања да је наш Захтев економски оправдан а пре свега социјално утемељен и да ће комунални сектор сигурно бити у групи делатности које заслужују максималан третман.

        Очекује се Предлог закона о буџету до 23.11.2016. у коме треба да се успостави законска регулатива утврђеног повећања а да се исти усвоји у Скупштини Србије почетком децембра 2016.

        Поштовани

Уколико се испуне наши захтеви имаћемо пуно разлога да славимо још једну тешку извојевану радничку победу, а ако не будемо задовољни степеном опредељеног повећања остаје нам да одмах након 23.11.2016. предузмемо све мере синдикалне борбе а првенствено јавног протеста и обуставе рада до коначног испуњења постављеног циља.

        Са великом извешношћу верујем да до ових других активности неће доћи. Верујем у Вас, у нашу заједничку енергију и да ћемо истрајати на неизвесном путу ка испуњењу наших оправданих захтева.