ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕГОВОРА ЗА ИЗРАДУ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОСЕБНОГ (ГРАНСКОГ) КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Министарка Проф.др. Зорана Михајловић,

Предмет : Иницијатива за покретање преговора за израду и потписивање Посебног (гранског) колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије 

 

Поштована,

             Два репрезентативна синдиката, Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност” и Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије упућују благовремено иницијативу Вашем министарству (као надлежном за комуналне делатности) за почетак преговора за израду и потписивање новог Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

             Важно је напоменути да је Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије потписан 05.03.2015.године, а да његова важност истиче наредне године, односно 26.03.2018.године.

Након вишегодишњих покушаја ова два репрезентативна синдиката да се сачини и потпише Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности, није нескромно рећи да је првенствено захваљујући Вашем разумевању и Вашој подршци изнедрен важећи Посебан колективни уговор, који је једнобразно дефинисао минимум права за преко 69 000 хиљада запослених у овој делатности.

            Верујемо да ћете као и до сада потврдити позицију одговорног социјалног партнера и прихватити нашу иницијативу за почетак преговора о изради новог или побољшању постојећег, већ потписаног, Посебног колективног уговора, а у складу са чл. 246 Закона о раду и чл.103 Посебног колективног уговора за јавна предузећа. Почетак преговора потврдио би континуирани социјални дијалог, као устаљени начин функционисања социјално-одговорних партнера.

  За све неопходне информације у вези поднете иницијативе , стојимо Вам на располагању.

            С поштовањем, срдачан синдикални поздрав