ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА СИНДИКАТА И КОРЕКЦИЈИ ЗАРАДА

Чланству Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије

        Предмет: Информација о активностима синдиката и  корекцији зарада

Поштовани,

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије упутио је премијерки Ани Брнабић 6. октобра допис за хитан састанак, са захтевом за корекцију- повећање зарада запосленима у комуналном сектору за 10%.

Образложење захтева је у више наврата презентирано претходној и садашњој Влади Републике Србије где је постигнута, може се рећи потпуна, сагласност по питању аргумената који поткрепљују захтев.

У међувремену премијерка је изашла у јавност са процентом повећања зарада запослених у јавном сектору – директних корисника буџетских средстава (професора, наставника, лекара, медицинског особља, војника и полицајаца) од 10%, а за запослене у министарствима, државној управи и локалној самоуправи очекује се да зараде буду повећане за 5-10%.

Индиректне кориснике буџетских средстава (а један од њих је и комунални сектор) није ни споменула. Веома важна чињеница за разумевање, посебно међу чланством Синдиката, је да је комунални систем индиректни корисник буџетских средстава, само зато што комунална предузећа у својим надзорним одборима имају већи број представника оснивача у укупном броју чланова надзорног одбора. Комунални систем у највећем делу (преко 95% комуналних предузећа) није корисник буџетских средстава, већ се финансира непосредно из сопствених прихода, те није могао ни бити третиран као буџетски трошак са утврђеним процентом повећања зарада за 2018. годину.

Међутим полазећи од чињенице да је јединица локалне самоуправе оснивач комуналних предузећа, којима је поверила вршење комуналне делатности уз контролисано финансијско пословање, нужно је да се у неком документу Владе (а то је једино могуће кроз Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину) једнобразно утврди проценат повећања зарада за комунални сектор у 2018. години.

 

Ова констатација посебно добија на тежини ако се зна да је маса (расположива средства) за ислату зарада у комуналном сектору лимитирана, те да је минимална цена рада по радном часу за 2018. годину повећана за 10% (са 130 динара/час на 143 динара/час), а која се узима као јединична вредност за утврђивање зарада запослених у комуналном сектору, следи да се зараде у комуналном сектору нужно морају повећати за 10%.

На састанку који ће се одржати у петак 20.10.2017. у 12h у просторијама Владе Републике Србије са премијерком Аном Брнабић и њеним тимом, покушаћемо да постигнемо договор о траженој корекцији зарада за комунални сектор.

О резултатима преговора и даљим активностима Синдиката обавестићемо Вас одмах након одржаног састанка са премијерком и њеним тимом.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                       Председник

                                                                                                                                                                  мр Милан Грујић