ИНФОРМАЦИЈА О ДОНЕТОМ ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председницима градских, окружних одбора и синдикалних организација

ИНФОРМАЦИЈА О ДОНЕТОМ ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани,

    Обавештавам Вас да је на данашњој седници Владе Републике Србије (14.02.2018.) донет закључак Владе којим се продужава важност Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, за наредне три године.

          Овлашћена је потпредседница Владе Зорана Михајловић да у име Владе у наредној седмици, сходно могућности и расположивом времену, потпише Анекс Посебног колективног уговора, за продужетак важности за наведени период.