ИНФОРМАЦИЈА О ПОТПИСАНОМ АНЕКСУ II ПКУ

Председницима градских, окружних одбора, синдикалних организација и чланству

ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИЈА О ПОТПИСАНОМ АНЕКСУ II ПКУ 

        Обавештавам Вас да је јуче (18.12.2017.) потписан Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије, на основу кога сви запослени у комуналном сектору стичу право на исплату солидарне помоћи за 2018. годину у висини од 41.800 динара, као вид компензације због некоригованих зарада за 10% у 2018. години.            Препоручује се синдикалним активистима (председницима синдикалних организација) да, уколико планови рада и финансијског пословања комуналних предузећа за 2018. годину нису усвојени на Скупштини градова и општина, укључе у финансијске планове и планирају солидарну помоћ у назначеном износу за 2018. годину. Уколико се активност планирања солидарне помоћи не реализује до краја 2017. године , то се може учинити  у 2018. години кроз ребаланс планова рада и финансијског пословања комуналних предузећа.

        Уједно Вас обавештавам да је сачињено циркуларно писмо од стране Владе и ресорних министарстава, које ће потписати министар привреде (Горан Кнежевић) или министар локалне самоуправе (Бранко Ружић), а у којем ће стајати да су јединице локалне самоуправе и комунална предузећа у обавези да солидарну помоћ планирају и уврсте у програме пословања, као и да обезбеде средства за ту намену. Ова препорука, доследно схваћена, има обавезујући карактер, и као таква биће прослеђена директорима комуналних предузећа и свим јединицима локалне самоуправе.

С поштовањем                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                Председник

                                                                                                                                                          мр Милан Грујић