Информација о предузетим активностима за потписивање новог Посебног колективног уговора

Поштовани, Обавештавам Вас да је сходно чл. 103 важећег Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности за територију Републике Србије покренута иницијатива од стране Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије за почетак преговора на изради новог – односно побољшању важећег ПКУ. Ресорно министарство за комуналну делатност (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), својим дописом бр. 110-00-00200/2017-01 од 16. октобра 2017. године , обавестило је Синдикат да прихвата иницијативу за почетак преговора и затражило да се у најкраћем могућем року доставе имена преговарачког тима, како би отпочео поступак преговора. Председништво Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије на својој 27. седници, одржаној 12.10.2017. године у Крагујевцу, именовало је комисију у саставу: Милан Грујић - председник, Александар Илић – секретар, Александар Радојевић – потпредседник, Гроздан Митић – члан Републичког одбора и члан Председништва и Јелкић Жељко – повереник за Војводину , за преговоре за израду новог ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Обавештавају се и обавезују градски, окружни одбори и одбори синдикалних организација да изврше анализу примене важећег ПКУ и да све оно што сматрају да треба побољшати у односу на важећи ПКУ доставе комисији за преговоре најкасније до 25.11.2017. год. Само заједничким и одговорним радом можемо сачувати стечена и изборити већа права из рада и по основу рада јер то чланство с правом од нас очекује. Рад комуналних радника је мерљив и видљив али често потцењен. Ово је јединствена прилика да се нека права побољшају и вредносно квантификују. С поштовањем, Председник Милан Грујић, ср

Информација о предузетим активностима за потписивање новог Посебног колективног уговора

Поштовани,

Обавештавам Вас да је сходно чл. 103 важећег Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности за територију Републике Србије покренута иницијатива од стране Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије за почетак преговора на изради новог – односно побољшању важећег ПКУ.
Ресорно министарство за комуналну делатност (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), својим дописом бр. 110-00-00200/2017-01 од 16. октобра 2017. године , обавестило је Синдикат да прихвата иницијативу за почетак преговора и затражило да се у најкраћем могућем року доставе имена преговарачког тима, како би отпочео поступак преговора.
Председништво Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије на својој 27. седници, одржаној 12.10.2017. године у Крагујевцу, именовало је комисију у саставу: Милан Грујић - председник, Александар Илић – секретар, Александар Радојевић – потпредседник, Гроздан Митић – члан Републичког одбора и члан Председништва и Јелкић Жељко – повереник за Војводину , за преговоре за израду новог ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.
Обавештавају се и обавезују градски, окружни одбори и одбори синдикалних организација да изврше анализу примене важећег ПКУ и да све оно што сматрају да треба побољшати у односу на важећи ПКУ доставе комисији за преговоре најкасније до 25.11.2017. год.
Само заједничким и одговорним радом можемо сачувати стечена и изборити већа права из рада и по основу рада јер то чланство с правом од нас очекује. Рад комуналних радника је мерљив и видљив али често потцењен. Ово је јединствена прилика да се нека права побољшају и вредносно квантификују.

С поштовањем,

                                                                                                                                                      Председник
                                                                                                                                                 Милан Грујић, ср