КОМУНАЛЦИ ПРОТИВ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије најоштије осуђује поступак на који се допуна Закона о комуналним делатностима нашла   у   скупштинској   процедури,   по скраћеном   поступку.   Предлог   допуне   закона   сачињен   је  „преко ноћи“, без  јавне расправе и могућности да синдикат, стручна и најшира јавност искажу свој став.  Синдикат комуналаца је разочаран овим поступком којим је Влада исказала неповерење   према синдикату као социјалном партнеру.  Допуном Закона о комуналним делатностима покушава се да се на „мала   врата“  уведе   јавно-приватно   партнерство   и  у оне   делатности комуналног рада (водоснабдевање, шински и тролејбуски саобраћај) за које су се синдикати и Влада сложили приликом  израде основног  текста закона, да остану у   искључивој   надлежности   јавних   комуналних   предузећа.   Став Синдиката  остао је исти, а легитимитет му дају и лоша искуства земаља у окружењу (Мађарска, Бугарска и др.).

Неповерење према допуни закона узроковано је пре свега бригом  што   се   оваквом   изменом   стварају   услови   да   одређене   послове   из основне делатности обављају приватна правна лица, што подразумева смањење броја запослених, повећање цена и пад квалитета понуђених комуналних услуга. Ова   чињеница    посебно   добија   на   тежини   ако   се   зна колику је  штету нанео лош аранжман са приватним оператером (Бус Плус)   у   организацији   јавног   превоза   у   Београду,   мерено   бројем наплаћених   услуга   превоза   (30%)   и   штете   која   се   чини   градском буџету.   Приватни   превозник   у   свом   раду   најчешће   користи   услуге пензионера за 1000 динара дневно, без права на слободан дан, права на топли оброк и годишњи одмор, без права из Посебног колективногуговора. Стварају се услови, што и пракса потврђује, да се често доносе неекономске   одлуке   у   решавању   комуналних   проблема   (ВеликоГрадиште,   Смедеревска   Паланка),   које   нису   у   интересу   радника   и крајњих корисника.

Синдикат ће наставити да брани своје уверење и ставове   (обраћањем   средствима   информисања,   посланицима   у   Народној скупштини, научној и стручној јавности, чланству и грађанству), како би генерацијама које долазе оставио здраву воду по приступачним ценама и комунални стандард примерен животу у 21. веку.