МИЛАН ГРУЈИЋ СА КОМУНАЛЦИМА НИША

Седница Градског одбора запослених у комунално-стамбеној делатности Ниша, којом је председавао Гроздан Митић, а у чијем раду су учествовали и Милан  Грујић, председник комуналаца Србије и Оливера Бобић, председница Савеза самосталних синдиката Ниша, одржана је 13. децембра.

Поред Извештаја о активностима у вези територијалног Посебног колективног уговора, разматран је и Извештај о реализацији Анекса II Посебног колективног уговора за запослене у комуналном сектору Србије.