МИЛАН ГРУЈИЋ СА КОМУНАЛЦИМА НИША

После потписивања Анекса I Посебног колективног уговора за комунални сектор Србије, 23. марта, стекли су се услови за исплату солидарне новчане помоћи запосленима у износу минималне зараде  од 22.620 динара. Комунална предузећа, у договору са локалном самоуправом, требало би да изврше ребаланс програма пословања и тако обезбеде средства за исплату.  У неким градовима у Србији комуналци су већ добили договорену помоћ, у многим местима поступак је у току и може се очекивати скора исплата од 22.620 динара, али има и оних комуналних предузећа у појединим градовима у земљи где је, за сада, исплата неизвесна.

На седници Градског одбора комуналаца Ниша 31. маја којом је председавао Гроздан Митић, на којој су били и дирекотри  комуналних предузећа, чланови Градског већа Градске управе Ниша и Оливера Бобић, председница Савеза самосталних синдиката Ниша, Милан Грујић, председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, информисао је присутне о преговорима који су вођени с представницима Владе Србије и напорима преговарачког тима Синдиката комуналаца да се постигне договор за исплату новчане солидарне помоћи.

-Синдикат запослених у комунално – стамбеној делатности Србије, као репрезентативни синдикат, био је једини синдикат који је учествовао у преговрима с Владом Србије. Одржано је чак 14 састанака, али сви напори које смо уложили су се исплатили јер смо, ипак, постигли задовољавајући договор и тако обезбедили да се у виду солидарне новчане помоћи комуналцима исплати по 22.620 динара, колико износи минимална зарада у Србији, рекао је Грујић. Према његовим речима, комуналци су то одавно заслужили, јер су просечне зараде у комуналном сектору за 19 одсто мање од просечних у Србији, а 7,5 одсто су мање од просечних зарада у локалним самоуправама. И поред свих проблема, Грујић сматра да нема разлога да се ова помоћ не исплати запосленима у комуналним предузећима у Нишу.

Кашњење са исплатом директори неких предузећа објашњавају нејасноћом на који начин би то требало учинити а да све буде у складу са законом. Они који нису у могућности да запосленима исплате помоћ једини спас виде у помоћи оснивача.

Члан Градског већа Градске упрвае Ниша   Михајло Здравковић каже да постоји добра воља да се комуналцима исплати солидарна  новчана помоћ и обећао је да ће Градско  веће покушати да, са представницима комуналних предузећа у граду, изнађе решење које ће бити у законским оквирима. Наиме, он је обећао да ће то Веће, на седнции крајем јуна,  разматрати питање исплате  новчане помоћи и препоручити свим комуналним предузећима у Нишу да најдаље до краја године запосленима исплате по 22.620 динара.