ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ


 


 

ПОПАДИЋ Милан

Председник Надзорног одбора

ЈКП "Водовод и канализација" - Крагујевац

  

ВАСИЛИЋ Саша

члан Надзорног одбора

Члан Градског одбора синд. комуналаца Ниша - ЈКП "Градска топлана" - Ниш

 РОМАНОВИЋ Љубомир

члан Надзорног одбора

Члан Градског одбора синд. комуналаца Београда -

ЈКП "Београдски водовод и канализација" - Београд