1889 - У Паризу је одржан међународни социјалистички конгрес који су организовале марксистичке партије Немачке и Француске. Основана је Друга интернационала и донета резолуција о осмочасовном радном дану и о прослави 1. маја као дана међународне солидарности радника.