Обавештење о почетку генералног штрајка

Председнику Републике Србије
Господину Александру Вучићу

Предмет: Обавештење о почетку генералног штрајка

На седници Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, одржаној дана 03.10.2019. године, разматрана је једина тачка дневног реда „Реализација повећања зарада у комуналном сектору“ и том приликом донета је следећа:

ОДЛУКА

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, незадовољан је игнорантским односом Владе Републике Србије и Министарства финансија по питању повећања зарада у претходне четири године. При сваком повећању зарада радницима јавног сектора комунални сектор је изостављен, без законског основа јер нису директни буџетски корисници. Умањена је и онако ниска зарада за 10% од 2014. године Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

ЗАХТЕВАМО :

- ДА се зараде запослених у комуналном сектору повећају за најмање 13% у 2020. години.

Уколико Влада Републике Србије и Министарство финансија не прихвате овај захтев до 09.10.2019. године, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије ће ступити у генерални штрајк 16.10.2019. па све до коначног испуњења захтева.

Све евентуалне последице које настану спровођењем генералног штрајка сносиће Влада Републике Србије и Министарство финансија јер су својим нечињењем и неразумевањем тешког материјалног положаја запослених учинили да обављање ове функције буде неодрживо.

С поштовањем

Председник

Милан Грујић