ПРЕДСЕДНИЦИМА ОКРУЖНИХ,

ГРАДСКИХ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Предмет: Обавештење о предлогу Владе Републике Србије

         Поштовани,

         На основу Захтева који је Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије упутио Министарству финансија, Министарству привреде и Влади Републике Србије (дефинисан на 35. седници Председништва, одржаној 23.10.2018.), министар финансија је у договору са министром привреде обавестио председника да по захтеву Синдиката прихватају решење тачке 2., која подразумева да се плате  у комуналном сектору повећају за 5% (односно смањи умањење зарада за 5%) и да се у 2019. години исплати солидарна помоћ у износу 41.800 динара у нето износу, а што подразумева обрачун пореза и доприноса, па би та солидарна помоћ суштински била третирана као зарада. У том смислу сачинили су и допис градоначелницима, председницима општина и директорима јавних предузећа, а који је потписао министар привреде Горан Кнежевић, са захтевом да се та средства благовремено планирају за 2019. годину. Посебно ће бити прослеђено писмо Министарства финансија локалној самоуправи  (према обавештењу шефа кабинета), са упутством о поступању за реализацију донетих препорука и закључака, као и да нађу одговарајуће место у Закону о буџетском систему за 2019. годину. Наравно, то подразумева и директно позивање председника општина и градова и директора комуналних предузећа, који у овој години ту препоруку нису спровели.

Потребно је да благовремено и на одговарајући начин упознате своје чланство са наведеним активностима и да достављене информације истакнете на огласним таблама, како би сви запослени били упознати са активностима које предузима СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ.

С поштовањем

Председник
мр Милан Грујић