Председник Синдиката комуналаца Србије
Александар Радојевић


Председник ГСКСЈД "Независност"
Милан Симић

Обавештење о прослеђеној Иницијативи за потписивање Анекса IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности

Убрзано ширење епидемије COVID-19 отворило је бројна питања у сфери заштите права запослених, а једно од најзначајнијих је утврђивање права на накнаду зараде за запослене који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести Covid-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу. И поред закључка Владе Републике Србије од 02.04.2020, којим је дата препорука послодавцима да измене општ акти и да овим лицима обезбеде право на накнаду зараде у висини од 100%, детаљном анализом ситуације на терену утврђено је да један број послодаваца не поштује ову препоруку и да се запослени неретко суочавају са проблемима у остваривању основног права, права на зараду, што још додатно отежава здравствену ситуацију у којој су се нашли.

              Због овакве ситуације, председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије Александар Радојевић и председник Гранског синдиката јавних, саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ Милан Симић потписали су заједничку Иницијативу за анексирање Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим би права запослених који су погођени овим вирусом била заштићена и формално. Дана 27.07.2020. Иницијатива за потписивање Анекса IV Посебног колективног уговора предата је ресорном Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Циљ предложеног Анекса IV jе да се гранским колективним уговором, који је темељ минимума права за све запослене у комуналном сектору на територији Републике Србије, регулише наведена ситуација и да се заштите права оних који поред борбе за материјалну егзистенцију воде и ону најтежу, борбу за живот.

  Предложени текст Анекса IV можете прочитати у прилогу овог обавештења.