ОБАВЕШТЕЊЕ О САСТАНКУ У ВЛАДИ РС

Обавештавамо Вас да је делегација Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије коју су сачињавали председник Милан Грујић и чланови Председништва Александар Радојевић и Зоран Антић одржала састанак 15.05.2019. у 12 часова у згради Владе Републике Србије са потпредседницом Владе и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре проф. др. Зораном Михајловић и њеним сарадницима (Зоран Лакићевић – државни секретар, Јованка Атанацковић – помоћница министарке, Александра Дамјановић – државни секретар и Мишела Николић – помоћница министра).

Оцењено је да је досадашња сарадња била веома успешна али да је доношење Допуне Закона о комуналним делатностима „преко ноћи“, без учешћа синдиката, у многоме пољуљало мукотрпно изграђено међусобно поверење и уважавање.

Министарка је истакла да је синдикат добар и поуздан социјални партнер и да несагласности настале поводом Допуне Закона о комуналним делатностима треба превазићи, те да је министарство које она води отворено за сва питања и предлоге и да верује у заједничку и успешну сарадњу по свим питањима значајним за комунално-стамбену делатност.

Договорено је:

  1. Да потпредседница Владе у најкраћем року изврши ургенцију код министра финансија и председника домицилних општина (општине на Косову и Метохији, Нови Пазар, Шабац) да запослени у комуналном сектору у овим општинама приме солидарну помоћ у износу од 41.800 динара за 2019. годину;
  2. Да синдикат у најкраћем року покрене иницијативу за усвајање проширеног дејства Посебног колективног уговора на све послодавце који обављају комуналну делатност на територији Републике Србије и да се цео поступак оконча за 30 дана;
  3. Да се у најкраћем року формира Међуресорна комисија за унапређење рада у комуналним делатностима на територији Републике Србије. У поступку је већ формирање оперативног тима комисије.
  4. Да се са другим министарствима и Законодавним одбором Србије сагледа законодавни оквир и потреба за доношењем Закона о комуналним предузећима;
  5. Да се у сарадњи са ресорним Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре установи Дан комуналних делатности Србије, који би представљао идентификацију комуналних предузећа и свих запослених у њима;
  6. Да се због значајног недостатка радника на носећим производним пословима у комуналним предузећима (возач, инсталатер, вариоц) покрене заједничка акција у захтеву да се Закон о запошљавању у јавном сектору стави ван снаге у што краћем року.

 

С поштовањем,

Председник

мр Милан Грујић