Обавештење чланству

Радна група Синдиката запослених у комунално - стамбеној делатности Србије за преговоре са Владом Републике Србије о исплати солидарне помоћу у износу минималне зараде за 2017., утврђеној у складу са Законом, у саставу Милан Грујић, Александар Радојевић и Зоран Антић и један број председника градова, општина и окружних одбора синдиката из тих градова, одржали су састанак са представницима Министарства финансија, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства привреде. Посебно се разговарало са градоначелницима и председницима општина код којих велике проблеме у текућем пословању имају комунална предузећа о начину обезбеђења новчаних средстава за исплату солидарне помоћи.

На овом састанку се утврдио коначан текст Анекса I ПКУ за комунални сектор Србије, који треба да иде на Владу у току ове недеље.

Након одржаног састанка Владе, благовремено ћемо обавестити чланство о примени Анекса I Посебног колективног уговора за комунални сектор Србије и исплати солидарне помоћи.