Председницима градских, окружних одбора и синдикалних организација

Предмет: Обавештење

         Поштовани,

           Дана 20.11.2017. у Влади Републике Србије одржан је консултативни састанак са представницима Министарства финансија - сектор за буџет, по питању захтева Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије за повећање зарада за 10%.

           Као и на првом састанку (одржаном 23.10.2017.) представници Владе уважавају све чињенице о оправданости захтева за повећање зарада комуналаца али траже додатно време и простор где и како да сврстају комуналце у буџетски систем.

           Оно што се може са сигурношћу констатовати је чињеница да постоји добра воља да се захтеву удовољи, а не и сигурност да ће се то десити. Оно што највише смета у предлогу Владе о повећању зарада у јавном сектору је то што је највећи број директних корисника буџета (здравство, просвета, полиција, војска) пројектован за повећање, а јавна предузећа, која пуне буџет Републике Србије и којима су зараде смањене, нису обухваћена политиком повећања зарада.

           Зато предлажем да изразите своју вољу и спремност, да се свим расположивим синдикалним средствима боримо за остваривање и реализацију нашег захтева.

           Председништво Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије је на седници одржаној 22.11.2017. године, разматрајући прву тачку дневног реда „Даље активности синдиката на реализацији захтева за повећање зарада за 10%, донело следеће одлуке:

  1. Да се хитно упути допис председнику Републике Србије за посредовање и помоћ у обезбеђивању повећања зарада за 2018. годину. У претходне две године, када је председник био на функцији премијера, у поступку одобравања солидарне помоћи, упознат је у целости са материјалним статусом запослених у комуналном сектору.

Оставља се рок од 5 дана да председник Републике Србије закаже хитан састанак са комуналцима Србије.

  1. Уколико изостане састанак са председником и позитивна реакција на захтеве синдиката, репрезентативни синдикати комуналне привреде Србије ће изаћи са јавним саопштењем према медијима о даљим активностима и разлозима ступања у штрајк и јавне протесте. РОК 30. НОВЕМБАР.
  1. Да се 5. децембра 2017. године, у 12 часова организује јавна седница Републичких одбора репрезентативних синдиката испред Владе Републике Србије, са захтевом за пријем код премијерке ради повећања зарада за 10% у 2018. години.
  1. Да се у свим комуналним предузећима на територији Републике Србије организује штрајк упозорења дана 7.12.2017., у трајању од сат времена, у периоду од 8 до 9 часова.
  1. Да се организује генерални штрајк у свим предузећима на територији Републике Србије 12. децембра 2017. године.

           У међувремену Председништво синдиката и организациони одбор за спровођење протестних активности ће доносити и благовремено спроводити одговарајуће одлуке и активности.

           У зависности од процене када ће Закон о буџетском систему бити спреман за Скупштину и од третмана комуналаца у том закону, могуће је кориговати утврђену динамику активности, о чему ћете бити благовремено обавештени.

           Позивам чланове синдиката и све запослене да се са знатно више енергије и страсти боре за оно у шта верују, да нас подржавају и одазову се позивима да се оштро супротставимо овој радничкој и комуналној неправди, да они који даноноћно раде не буду на репу примања и поштовања.

С поштовањем,

 

                                                                       Председник

                                                                мр Милан Грујић