ОБЈАВЉЕН АНЕКС IV

Обавештавамо Вас да је Анекс IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије објављен у Службеном гласнику РС бр. 142/2020 од 25.11.2020.