ОДЛУКА РОС О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА МИН. ФИНАНСИЈА

   ЧЛАНОВИМА ПРЕДСЕДНИШТВА, РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА, ПРЕДСЕДНИЦИМА ГРАДСКИХ, ОКРУЖНИХ И ОПШТИНСКИХ ОДБОРА, ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ЧЛАНСТВУ

 

   Предмет: Обавештење

Поштовани,

Обавештавам вас да је Републички одбор Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије на телефонској седници, одржаној 19.11.2019 донео одлуку да се прихвати предлог министра финансија о повећању примања запослених у комуналном сектору за 2.750 динара у апсолутном износу на месечном нивоу у 2020. години, што на годишњем нивоу износи 33.000 динара.

Наведено повећање примања ће се реализовати кроз Анекс III Посебног колективног уговора и исказати у категорији обрачунатог месечног износа регреса. То практично значи да ће сваком раднику у комуналном предузећу регрес, утврђен општим актом, за сваки месец у току 2020. године бити увећан за 2.750 динара у апсолутном износу.

Министар финансија је обавестио репрезентативне синдикате да ће усаглашени предлог повећања зарада у комуналном сектору бити разматран на седници Владе Републике Србије у четвртак 21.11.2019, након чега ће се приступити потписивању Анекса III Посебног колективног уговора, којим ће се регулисати основ овог примања.

Важно је истаћи да запослени у комуналном сектору у 2020. години могу рачунати на 5% повраћаја умањених зарада, уз примања од 2.750 у апсолутном износу, као и солидарну помоћ у износу од 41.800 динара, сагласно Анексу II Посебног колективног уговора.

Још једном желим да се захвалим свим члановима Републичког одбора и чланству, који су препознали потребу да подрже захтев за повећање зарада у комуналном сектору, иако програмом Владе комунални сектор није предвиђен за корекцију зарада у 2020. години.

С поштовањем

Председник

Милан Грујић