Усвојене мере за побољшано функционисање Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије

 

Шеста седница Републичког одбора Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, у чијем раду су учествовали и чланови Статутарног и Надзорног одбора, одржана је 7.  јула. Седници је председавао председник Синдиката комуналаца Милан Грујић.
Након усвајања записника са претходне седнице и Смерница за даље активности за повраћај дела  умањене зараде од 4 одсто, које је образложио Грујић, отворена је расправа о Извештају о остваривању плана прихода и расхода за првих пет месци у овој години и Извештаја о наплати синдикалне чланарине за 2015. годину.
Образлажући извештај, Грујић је истако да је од јануара до краја маја ове године на рачун Републичког одбора уплаћено пет милиона динара, што је за 40 одсто мање од уплате у истом пероду 2015. године. Имајући у  виду да од финнасијске моћи зависе и даље активности Синдиката комуналаца, он се заложио да све синдикалне организације , у складу са Статутом Синдката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, своје обавезе према Републичком одбору измирују на време.
Критички о овом проблему говорили су и остали учесници у расправи, а Драган Станковић је посебно апострофирао да преко 300 синдикалних организација у прошлој години није улатило ниједан динар на рачун РОС-а. С обзиром да Синдикату комуналаца предстоје значајне активности, ради заштите стандарда запослених, преовладало је опште мишљење да се са досадашњом „праксом“ о плаћању синдикалне чланарине мора прекинути, како се не би довео даљи опсатанак Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије. У том циљу, Републички одбор усвојио је Мере за побољшано функционисање Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.
Председник Грујић  информисао је чланове Одбора  о боравку и одржаној седници Председништва Синдиката комуналаца у Грачаници, где је покушано да се превазиђу неки неспоразуми који су присутни  у Покрајинском одбору  комуналаца за КиМ.  Пошто су саслушали образложење, чланови Републичког одбора  одлучили су да се у  најскорије време одржи састанак Председништва Синдиката комуналаца Србије с  представницима Покрајинксог одбора КиМ у Београду, и  разреше све недоумце и проблеми.
О предузетим активностима према ресорним министарствима за дефинисање и очување статуса дирекција за рађевинско земљиште и изградњу  и завода  за изградњу, чланове Одбора, такође, је информисао Грујић. Договорено је да се одмах након конституисања нове Владе Србије закаже састанак с  надлежним министарствима  и разговара на тему дирекција.
 Дипломирана правница Меланија Петач, из стручних служби СССС,  најавила је почетак рада на изради Закона о агенцијама за запошавање, и нагласила да је до сада Радна група одржала само неколкко састанака и „није се одмакло од почетка“. Сврха агенције јсте да се обезбеде услови за сигурнији рад  и изједначавање  радника који се запошљавају преко  агенција са онима који су већ у сталном радном односу.