ПОТПИСАН АНЕКС 2 ПКУ

 

Потписан Анекс 2 ПКУ за Јавна и Јавно комунална предузећа који је потписан од стране Синдиката и Владе РС

 

Aneks 2