ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР У КРУШЕВЦУ

У Градској управи данас су потписани колективни уговори између Града Крушевца и локалних јавно – комуналних предузећа: ЈКП „Крушевац“, ЈП „Водовод“, ЈП „Пословни центар“ и ЈП за урбанизам и пројектовање. Потписивању су присуствовали и председник републичког синдиката комуналне и стамбене делатности Милан Грујић, председник Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ Милан Симић и председник Већа савеза самосталног синдиката за више општина у Крушевцу Миленко Михајловић.

Градоначелник Јасмина Палуровић је истакла да је потписивање колективних уговора прилика да се дају већа права запосленима (прековремени рад, јубиларне награде), али и новине у виду стимулација и награда за најбоље раднике и санкционисање нерада. „Крушевац је један од првих градова који је потписао ове уговоре, што говори о високом степену партнерства између Града, синдиката јавно – комуналних предузећа и радника“.

unnamed (1)unnamed

Председник републичког синдиката Милан Грујић навео је да је „истински заживео прави социјални дијалог“ и подсетио да је потписивањем посебног колективног уговора са Владом Србије (пре 3 године) постигнут истоветан минимум у области радног односа, права, обавеза, зарада... на нивоу државе.

Просечна плата у овој грани је 32.000 динара, наставио је Грујић и због лошег материјалног стања прошле године је свим радницима исплаћено по 22.000 динара солидарне помоћи из сопствених фондова. Ове године, уз сагласност Владе, планирана је исплата од 41.800 динара и то обавезујућа.

Тренутно се ради на формулисању Уредбе о условима који морају бити испуњени за обављање комуналних делатности, односно унапређењу и регулисању законских одредби везаних за конкурентност.

Председник Већа ССС Миленко Михајловић навео је да Крушевац наставља деценијску традицију, јер је и пре 10 година први у Србији потписао колективне уговоре са јавно – комуналним предузећима.

Обавеза Града, али и свих запослених је заједничко решавање проблема у сарадњи са грађанима, у циљу побољшања положаја радника, али и подизања нивоа комуналних услуга, закључено је на данашњем скупу.