Дана 25.03.2021. у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре потписан је Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који ће се примењивати до 26. марта 2024. године. Посебан колективни уговор обезбеђује минимум права за све запослене у комуналном сектору на територији Републике Србије, као темељни акт ове делатности. У потписаном Посебном колективном уговору налазе се и сви припадајући анекси (Анекс II, III I IV), за које се синдикат изборио у претходном периоду.

Дана 26.03.2021. ресорном Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре упућена је Иницијатива за проширено дејство Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим се обезбеђује да се колективни уговор примењује на све послодавце који обављају комуналну делатност на територији Републике Србије, а којима није оснивач јединица локалне самоуправе. Након усвајања одлуке о проширеном дејству Посебног колективног уговора на Влади, синдикат ће предузети даље активности за унапређење постојећег колективног уговора и побољшање материјалног положаја запослених у комунално-стамбеној делатности.

 

Преузмите ПКУ