САОПШТЕЊЕ СА ПОЧЕТНИХ ПРЕГОВОРА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ВЛАДЕ

 

Поштовани чланови Републичког одбора,

Обавештавам Вас да је припремни састанак по питању корекције зарада у јавно комуналном сектору одржан у згради Владе РС четвртак 03.11.2016. у 15 часова са представницима Премијера, шефом кабинета Ивицом Којићем, државним секретаром за финансије Ненадом Мијаиловићем а делегацију Синдиката запослених у комнално стамбеној делатности су представљали: Љубисав Орбовић, председник Савеза самостални синдиката Србије, Милан Грујић, председник синдиката комуналне привреде Србије, секретар Дејан Јеремић и председник Градског одбора Синдиката комуналаца Београда - Александар Радојевић.

sliak-sa-pregovoraСастанак је имао третман припремног карактера у циљу разјашњења захтева комуналаца за корекцију зарада – увећање зарада, законска ограничења, услови ММФ-а, разматрање комуналаца у светлу захтева осталих делатности јавног сектора. Наставак разговора је у понедељак у 14 часова на коме ће поред данашњих представника Владе учествовати и Министар државне управе и локалне самоуправе, Министар грађевине, инфраструктуре и саобраћаја, Министар финансија и представник законодавног одбора Владе РС у циљу утврђивања предлога за сагласност Премијера и Синдиката. Наставком преговора стекли су се услови да се откаже протест испред Владе, заказан за 9.11.2016. у 12 часова, који је имао задатак да обезбеди разговор са Премијером и представницима Владе, међутим, то не значи да смо одустали од утврђеног термина јавног окупљања – протеста заказаног за 29.11.2016. године уколико не постигнемо задовољавајући предлог решења корекције - повећања зарада у комуналном сектору у задовољавајућој висини.

Један од значајних проблема у поступку преговарања су проблеми везани за финансирање комуналних предузећа која се финансирају из буџета где ће се тражити посебна Законска регулатива за могућност корекције зарада у тим предузећима. Веома је важно напоменути да су разгвоори благовремено започети пре усвајања буџета за 2017. годину, где ће бити обухваћена законска решења која обезбеђују и дозвољавају исплату уговорене корекције зарада.

О даљем току преговора бићете благовремено обавештавани.