ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

ПРЕДСЕДНИК
РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ

АЛЕКСАНДАР РАДОЈЕВИЋ