ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА

БИОГРАФИЈА

ПРЕДСЕДНИК мр МИЛАН ГРУЈИЋ

Рођен у Слатини-Чачак, 13. марта 1952. године Живи у Београду.

Образовање:

 • Завршио гимназију  „Филип   Филиповић“   у Чачку;
 • Дипломирао и магистрирао на Београдском универзитету - Економском факултету-основне студије;

Радно искуство:

 • Образовни центар „Змај“ у Земуну – професор Основи економског образовања;
 •  Градско саобраћајно предузеће „Београд“ – руководилац економских и финансијских послова
 • ЈКП „Београдски водовод и канализација“
  Шеф службе организације и расподеле;
  Шеф службе продаје и наплате и заменик директора наплате;
  Координатор за наплату дуга од великих дужника привреде;
 • 2010 – Председник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.