ПРЕДСЕДНИЦИМА ОКРУЖНИХ, ГРАДСКИХ ОДБОРА И ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕДСЕДНИЦИМА ОКРУЖНИХ, ГРАДСКИХ ОДБОРА
И ПРЕДСЕДНИЦИМА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Поштовани,

Савез самосталних синдиката Србије, традиционално и ове године доделиће признања поводом 27. априла – Дана Савеза самосталних синдиката Србије.

Према правилнику о дедељивању признања ССС Србије, признања се додељују у три категорије:

  • Члану самосталног синдиката, активисти и изабраном лицу у Савезу самосталног синдиката Србије и самосталном синдикату;
  • Синдикалној организацији, самосталном синдикату и Савезу самосталних синдиката на територији;
  • Подружници, повереништву и секцији.

Уколико сматрате да појединац или синдикална организација из гране комуналаца својим радом и деловањем заслужује номинацију за неко од наведених признања списак предлога утврдите на органима и проследите секретару Већа СССС, најкасније до 15. марта 2018. године, на Е-mail: zoran_mihajlovic@yahoo.co.uk