ПРИМЕНА ПРОГРАМА МОР-А О ДОСТОЈАНСТВЕНОМ РАДУ

На иницијативу Међународне организације рада (МОР), у просторијама Савеза самсталних синдиката Србије (СССС) одржан је 29. јуна састанак са Маријом Нашоковском, консултантом МОР-а из Македоније, на коме ја разматрана евалуација Програма достојанственог рада за период од 2013. до 2017. године. Ставове СССС о стању и околностима у којима се одвија „достојанствен рад“ у Србији  представницима МОР-а презентовали су Милан Грујић, потпредседник СССС и др Сања Пауновић, из стручних служби тог синдиката.

Између осталог, разговарало се о законским активностима, социјалном дијалогу, уважавању синдиката као социјалног партнера и функцонисању Социјално - економског савета. Такође, било је речи и о Закону о раду и учешћу синдиката у његовој изради, колективним уговорима и њиховој примени, али и оснивању синдиката у домаћим и страним предузећима у Србији. Питања запослености и положај младих на тржишту рада, услови рада у малим, средњим и великим предузећима, као и сиромаштво и социјална заштита била су предмет ових разговора, који ће сигурно бити од користи приликом израде новог Програма достојанственог рада МОР-а.