СПИСАК ЧЛАНОВА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА
СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ
У МАНДАТНОМ ПЕРИОДУ ОД 2015. - 2020. ГОДИНЕ