САОПШТЕЊЕ НАКОН ПРЕГОВОРА СА ВЛАДОМ РС (састанак 4.12.2017.)

Председницима градских, окружних одбора, синдикалних организација и чланству

    Предмет: Обавештење

         Поштовани,

                   Дана 04.12.2017. године у 11 часова одржан је састанак између представника Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије (представници: Љубисав Орбовић, Милан Грујић, Жељко Јелкић, Мартиновић Бобан, Зоран Антић и Александар Радојевић) и министра привреде Горана Кнежевића са сарадницима. Скупу су присуствовали помоћник ресорног министра за грађевину, саобраћај и инфрастурктуру, помоћник министра финансија и представник Министарства рада.

         На састанку је разматрана иницијатива Синдиката да се зараде запослених у комуналном сектору коригују – повећају за 10%, што би било регулисано и каналисано изменама смерница Републике Србије за израду финансијког плана пословања комуналних предузећа за 2018. годину. Синдикат је предложио да једно од решења буде и укидање члана 4 у Закону о привременом утврђивању основица за обрачун зарада за кориснике јавних средстава. Министар Кнежевић је истакао да Влада није у могућности да на овај начин изврши корекцију зарада у комуналном сектору и предлаже да се изостало повећање зарада надокнади давањем солидарне помоћи у износу од 39.000,00 динара, а председник СССС Љубисав Орбовић је предложио да та надокнада буде у висини просечне зараде у Републици Србији у моменту исплате, а која за октобар износи 46.879,00 динара. Усаглашен предлог ће се регулисати изменом Посебног колективног уговора у најкраћем року, где ће стајати да је то директна обавеза послодавца да се тај износ исплати. Влада ће у наредних 20 дана позивати председнике општина и градова, који до сада нису извршили исплату солидарне помоћи, да то у најкраћем року и учине.

         Такође је договорено да сутра у 11 часова на седницу Републичког одбора дође министар Горан Кнежевић, на којој ће изнети став Владе и предложити конкретна решења. Преговарачки тим Синдиката је прихватио састанак и долазак министра на седницу Републичког одбора, с тим да се одлаже јавни протест, заказан за 05.12.2017. испред Владе, док Републички одбор не донесе коначну одлуку по овом питању (да ли се предлог Владе прихвата или не).

         Потребно је за сутрашњи састанак са министром Кнежевићем да сви чланови Републичког одбора обезбеде податке о исплаћеној – неисплаћеној солидарној помоћи за 2017. годину (број предузећа и број запослених који јесу тј. нису примили солидарну помоћ).