СЕДНИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА ОДРЖАНА У ПОЖАРЕВЦУ

Шеснаеста седница Републичког одбора Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије којој је председавао председник тог синдиката Милна Грујић, у чијем раду су учествовали и чланови Статутарног и Надзорног одбора, одржана је 2. новембра у сали градске управе у Пожарревцу. Седници је присуствоваои Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије,  а домаћин синдикалцима био је градоначелник Пожаревца Бане Спасовић, који је један од ретких председника у локалној самоуправиу Србијинкоји има коректну сарадњу с представницима синдиката.

Пошто је поздравио присутне комуналце Србије, Спасовић је истакао да је град доста уложио у јавна комунална предузећа и да је у сарадњи са синдикатима одрадио рационализацију запослених у складу са законом и објаснио да је тај процес, у интересу радника, урађен на најблажи могући начин.

“Илузорно је веровати да је уређење било које области живота у било ком граду, без обзира на његову величину, могуће без јаких и организованих комуналних предузећа. Такође, упркос развоју механизације и модерних технологија, људство је апсолутно незамењиво у процесу рада и његове организације комуналних предузећа. Имамо добру   сарадњу са представницима комуналних предузећа у Пожаревцу, ослушкујемо њихове потребе и сходно томе, у складу са могућностима, улажемо у њихов развој и модернизацију“, рекао је Спасовић.

Уз захваоност градоначелнику на пријему, председник комуналаца Србије Милан Грујић   је посебно апострофирао добру сарадњу локлане самоуправе Пожааревца и Синдиката, и њихово разумевање за захтеве и потребе комуналних предузећа. Говорећи  о даљим активностима у вези предлога стављања ван снаге Закона о умањењу зарада запосленима у комуналном сектору, Грујић је  обавестио присутне на седници РОС  да га је, на захтев Синдиката,   министар финансија,  у договору са министром привреде, обавестио да они прихватају да се плате  у комуналном сектору повећају за 5% (односно смањи умањење зарада за 5%) и да се у 2019. години исплати солидарна помоћ у износу 41.800 динара у нето износу,  што подразумева обрачун пореза и доприноса, па би та солидарна помоћ суштински била третирана као зарада. Министар привреде Горан Кнежвић, објаснио је Грујић,упутио је допис  председницима општина и директорима јавних предузећа,   са захтевом да се та средства благовремено планирају за 2019. годину. Такође, додао  је председник комуналаца, посебно ће бити упућено писмо Министарства финансија локалној самоуправи , са упутством о поступању за реализацију донетих препорука и закључака.

Закон о умањењу зарада запосленима у јавнм сектору, нагласио је Орбовић, већ четири године директно погађа велики број запослених, посебно у комуналнoм сектору.

„Успели смода се изборимо за једнократно повећање комунлацима, али је проблем што је основица зараде остала иста. Власт је обећала да ће зараде бити увећане, али је буџет намњен исплати зарда  остао исти, због чега су, после повећања минималне зараде, просечне плаате остале на истом нивоу. Та компресија зарда,нарочито видљива у комуналном сектору, није добра“, заакључио је Орбовић.

На седници Републичког одбора, Слободан Велисављевић, председник Градског одбора комуналаца Чачка, изабран је за члана Председништва Синдиката комуналаца. Владимир Мијаиловић из „Београдских електрана“ изабран је за члана Статутарног  а Љубомир Романов из „Београдског водовода“ за члана Надзорног одбора. Уместо Дејaна Јеремића, нови члан РОС је Милош Ивковић из „Паркинг сервиса“ Београд.