ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ ВАЖНОСТИ ПКУ СА ВЛАДОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАМО ЗАПОСЛЕНЕ, ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ ДА ЈЕ ДАНАС 02.03.2018. У 12 ЧАСОВА, У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПОТПРЕДСЕДНИЦОМ ВЛАДЕ И МИНИСТАРКОМ ГРАЂЕВИНЕ ГОСПОЂОМ ЗОРАНОМ МИХАЈЛОВИЋ ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТРОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

ВАЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ 27/15 И 36/17 ЧИЈИ СУ САСТАВНИ ДЕЛОВИ АНЕКС 1 И 5/18 – АНЕКС 2) ЗАКЉУЧЕН 05.03.2015. ГОДИНЕ ПРОДУЖАВА СЕ ВАЖНОСТ ИСТОГ ДО 26.03.2021. ГОДИНЕ.

ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА ПКУ ПОСЕБНО ЈЕ ИСТАКНУТО ДА ЈЕ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА И СИНДИКАТА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ ПОСТИГНУТ ВИСОК СТЕПЕН ПОВЕРЕЊА И РАЗУМЕВАЊА И ДА НА СВАКОМ КОРАКУ ПОТВРЂУЈЕ СЕ ПОСТУПАК УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕГОВАРАЊА, УВАЖАВАЊА И ПОШТОВАЊА СОЦИЈАЛНИХ ПАРТНЕРА. ПОСЕБНО ЈЕ ИСТАКНУТО ДА СЕ ПОТПИСАНИ ВАЖЕЋИ ПКУ У ПОТПУНОСТИ ПОТВРДИО У ПРАКСИ И ДА СУ СВИ ЗАПОСЛЕНИ У КОМУНЛАНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗЈЕДНАЧЕНИ У МИНИМУМУ ПРАВА ПО ОСНОВУ РАДА И ПРАВА ИЗ РАДА КОЈА СУ НА ВЕОМА ЗАВИДНОМ НИВОУ.

ИСТАКНУТО ЈЕ ДА СУ СТВОРЕНИ УСЛОВИ ДА СЕ ФОРМИРА МИНИСТАРСКА-МЕЂУРЕСОРСКА КОМИСИЈА У НАЈХИТНИЈЕМ РОКУ СА ЦИЉЕМ ДА СЕ СТВОРИ ДОКУМЕНТ КОЈИ БИ ОМОГУЋАВАО ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ФУНКЦИОНИСАЊА КОМУНАЛНИХ СИСТЕМА И СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАН И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ. ПОСЕБНО ЈЕ НАГЛАШЕНО ДА ЗАЈЕДНИЧКИМ НАПОРИМА ТРЕБА СТВОРИТИ УСЛОВЕ ДА СЕ ЧЛАН 4. ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂЕЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 116/14) СТАВИ ВАН СНАГЕ А УЈЕДНО И ПЛАНИРА ПРИСТОЈНО ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ОВОМ СЕКТОРУ ЗА 2019. ГОДИНУ.