17.2

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност" упутили су Социјално економском савету иницијативу за повећање висине минималне цене рада на 140 динара по радном часу.
Приликом утврђивања висине „минималца" за ову годину, Влада Србије није испоштовала законом утврђене критеријуме, нити прихватила оправдан и на аргументима и конкретним показатељима заснован захтев репрезентативних синдиката за повећање минималне цене рада, која није мењана пуне три године.
С обзиром на вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на тржишту рада, стопе раста БДП-а, кретање потрошачких цена, продуктивности и просечне зараде у Републици, то повећање је требало да износи око 15 одсто.
Према статистичким подацима и изјавама највиших државних функционера, од јуна до децембра прошле године настављени су позитивни трендови (раст БДП-а, продуктивности и запослености, смањење незапослености, раст просечних зарада, али и потрошачких цена и износа потрошачке корпе), а такви трендови се најављују и за ову годину.
Сходно томе, сви егзактни показатељи за претходни период, као и процене кретања до краја ове године, говоре о потреби и оправданости, односно утемељености захтева да се минимална цена рада у 2016. години, са 121 динар повећа на 140 динара, што су синдикати и раније захтевали.
Тиме би минимална зарада износила 24.360 динара и њено учешће у просечној потрошачкој корпи из новембра 2015. године би износило око 35 одсто. Истовремено, и овако повећана минимална зарада чинила би мање од 70 одсто минималне потрошачке корпе, која у новембру 2015. године износи 34.885,19 динара.
У овој години тај однос ће бити још неповољнији, што ће се негативно одразити на ионако низак стандард запослених.