СТИГЛА ПОМОЋ ЗА КОМУНАЛЦЕ БЕОГРАДА


У понедељак, 24. јула, запосленима у јавно-комуналним предузећима у Београду исплаћена је солидарна новчана помоћ у износу од по 22.620 динара. Тако је, најзад, правда задовољена а заслуга за то припада Синдикату запослених у комунално-
стамбеној делатности Србије, у првом реду преговрачком тиму тог синдиката. После десетак састанка и преговора с представницима Владе Републике Србије, постигнут је договор о висини исплате солидарне помоћи. Након потписивања Анекса I посебног колективног уговора за комунални сектор Србије 23. марта, стекли су се усвлови за испату солидарне новчане помоћи у износу од 22.620 динара запосленима у комналним предузећима у Србији.