Помоћ је уручена од стране Синдиката запослених у комунално стамбеној делатности Србије, а испред Синдиката ју је доделио секретар Александар Илић.
На фотографији су: заменик директора ЈКП "Чистоћа" Исмет Суљевић, председник већа ССС за Нови Пазар - господин Фикрет, председник градског одбора Најдановић Жељко и председник СО ЈКП "Чистоћа" - Далибор Вучићевић.