УСВОЈЕН ТЕКСТ АНЕКСА II НА СЕДНИЦИ ВЛАДЕ РС

Поштовани,

Синдикат запослених у комунално стамбеној делатности Србије је информисала Влада РС, да је на данашњој седници Владе (14.12.2017.) усвојен текст АНЕКСА II ПКУ у садржини како је утврђено на ванредној седници РОС тј. да је послодавац дужан да планира и исплати средства за солидарну помоћ у висини 41800 динара ако за то има обезбеђена финансијска средства.

Очекује се у наредна 2 - 3 дана да репрезентативни синдикати са ресорним министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре потпишу Анекс II ПКУ чиме се стичу услови да сва комунална предузећа у Србији кроз финансијске планове планирају средства за наведену намену.