Ускршња и Првомајска честитка

 

 Време је за акцију

 

У претходној години Синдикат запослених у комунално – стамбеној делатности Србије суочавао се са многобројним проблемима. Запослени у комуналним предузећима морали су да се боре са бројним недаћама, како би заштитили свој правни и материјални положај. Та борба одвијала се током 2015, а, нажалост, мораће да се, уз обележавање радничког празника - Првог маја, настави и у овој години.

У протеклом периоду, упркос противљењу синдиката, усвојени су накарадни Закон о раду и Закон о ПИО. У истом периоду,  и поред великог незадовољства запослених и грађана, смањене су плате и пензије. Такође, донет је Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, што ће неминовно довести до отпуштања великог броја радника.

У наредним данима и месецима очекује се доношење Закона о синдикатима, Закона о комуналним делатностима, измене и допуне Закона о раду, а постоји и могућност  ревизије Посебног колективног уговора за запослене у комуналној делатности Србије. Такође, предстоји и дуго најављивано смањење броја запослених у јавном сектору, што ће погодити и запослене у комуналним предузећима у Србији.

Све то нас обавезује да будемо спремни и јединствени у одбрани радничких права, и већег учешћа наших представника у одлучивању о економским и социјалним питањима. Наш циљ је борба за бољи материјални положај комуналаца и веће уважавање и вредновање рада, од кога се може достојанствено живети.

Истрајаваћемо у захтевима за поштено социјално партнерство и економске промене које ће ићи у корист запослених. Супроставићемо се настојањима неких локалних моћника и директора предузећа, који су то постали у смутној приватизацији, да забране синдикално организовање запослених. Несумњиво, они виде само личну корист, а радници  у таквим срединама су често само јефтина „робовска“ радна снага, који тешко преживљавају. Борићемо се и против јавно – приватног партнерства и отуђивања јавних добара.

Свима који су од грађана добили мандат да управљају Републиком Србије, и од чије одлуке зависе судбине свих нас и наше деце, Синдикат  запослених у комунално- стамбеној делатности Србије овог Првог маја поручује и захтева:

 1. Да се не врши приватизација јавних и јавно комуналних предузећа, јер су грађани Србије градили комуналне системе, преко ниских цена штитили стандард грађана, а сада се жели да се ти комунални системи кроз концесије и закуп дају приватном капиталу који ће узимати профит на ономе што је власништво свих грађана Србије
 2. Сузбијање корупције на свим нивоима
 3. Јачање социјалног дијалога на свим нивоима, као најефикаснијег метода за одрживо решавање проблема
 4. Закључивање колективних уговора, и праћење њихове примене, на свим нивоима
 5. Покретање кривичног поступка против послодаваца који три месеца не исплаћују зараде запосленима
 6. Очување постојећих и отварање нових радних места
 7. Промена политике ниских зарада
 8. Обезбеђење фискалне одрживости система пензијског и инвалидског осигурања, уз строжу контролу редовности уплате доприноса, као и могућност остваривања прихода од имовине Фонда ПИО
 9. Утврђивање и спровођење стратегије дугорочног привредног развоја, којом би започео процес реиндустријализације српске привреде, уз коришћење домаћих ресурса и потенцијала
 10. Реформа пореског система која би омогућила да пореско оптерећење буде сразмерно снази пореског обвезника
 11. Преиспитивање приватизације појединих предузећа и покретање кривичне одговорности за појединце који су, чињењем или пропуштањем да учине, допринели уништавању предузећа у поступку приватизације.

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије позива целокупно чланство, али и грађане Србије, да заједно пратимо реализацију ових захтева и да у циљу њихове реализације, уколико буде потребно, заједнички организујемо све дозвољене  видове синдикалне и грађанске борбе.

Ми то можемо, и морамо!

 

Hristos-voskrese