ФОРМИРАНА КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И НАПЛАТУ ПРЕВОЗА У БЕОГРАДУ

Пуних 118 година  Јавно комунално предузеће ГСП „Београд“ је превозило грађане престоног града и вршило наплату те услуге, а онда је претходна градска власт наплату превоза поверила приватном оператеру „АПЕКС“ који ту функцију  не обавља на задовољавајући начин. Наплата је из године у годину све лошија, а то се индиректно одражава и на пословање ГСП „Београд“. На то је више пута указивао Самостални синдикат ГСП „Београд“, што је недавно резултирало одлуком градоначелника Београда Синише Малог да се формира Комисија која ће у наредном периоду пратити наплату и на основу тога предложити градоначелнику и Скупштини града Београда најцелисходније решење за будућу наплату превоза.

На челу комисије, као координатор је Алекснадар Радојевић, председник Синдиката комуналаца Београда, а чланови су Зоран Антић, председник Синдикалне организације Самосталног синдиката JKП ГСП "Београд" и представници послодаваца и градске власти.